Seurannat

Tällä sivulla seurataan oppilaiden liikuntamääriä sekä oppilaiden kuntotestien tuloksia.
Tämän sivun avulla jokainen voi nähdä miten projekti on vaikuttanut nuorten liikuntamääriin ja kunnon kehittymiseen.

Oppilaiden liikuntasuoritukset koostuvat koko kuukauden aikana liikutuista tunneista. Liikuntamäärissä on mukana sekä koulu, että vapaa-ajan liikunnat.

Kuntotestien arvosana määräytyy kymmenen testin perusteella. Taulukkoon on kirjattu oppilaan kuntotestien prosenttien keskiarvo asteikolla 0 - 100 %. Testistö kartoittaa oppilailta seuraavat kunnon ja liikehallinnan osa-alueet: nopeus, kestävyys, liikkuvuus, voima, ketteryys, räjähtävä nopeusvoima, vatsalihakset, välineen kuljetustaito ja staattinen tasapaino.

Alla olevista kuvista voit katsoa tarkemmin oppilaiden liikuntamääriä sekä kuntotestien tuloksia. Vasemmassa reunassa näkyy oppilaan numero ja vaakarivillä kunkin kuukauden liikuntamäärät. Oppilaat ovat samassa järjestyksessä kuntotestitulosten taulukossa, joten voit vertailla oppilaiden liikuntamääriä ja kuntotestituloksia keskenään. Taulukoissa näkyy myös luokan keskiarvoja sekä kokonaisliikuntamäärät kuukausittain.


LIIKUNTAMÄÄRÄT JA KUNTOTESTIEN TULOKSET VUODELTA 2015


LIIKUNTAMÄÄRÄT JA KUNTOTESTIEN TULOKSET VUODELTA 2016

Ei kommentteja: