tiistai 16. helmikuuta 2016

Oliko tammikuu täydellinen?

Meillä oli tavoitteena saada vuosi käyntiin täydellisellä tammikuulla. Jokaisella oli tavoitteena liikkua tammikuun aikana vähintään 31 tuntia. Tavoitteena oli saada ensimmäistä kertaa projektissamme tehtyä kuukausi, jossa jokainen liikkuisi keskimäärin tunnin päivässä.

Miten haasteessa onnistuttiin....

Liikuttuja tunteja tuli tammikuun aikana 14 oppilaan voimin yhteensä 561 tuntia, joka tekee keskimäärin 40,1 tuntia yhtä oppilasta kohti. Liikuttujen tuntien määrä toteutui hienosti, sillä vain kahdella oppilaalla liikuntamäärä jäi pienemmäksi kuin oli tavoitteena, heilläkin liikuntamäärät olivat 27 ja 29 tuntia.

Hallistusohjelmassa on sovittu Liikkuva koulu -hankkeen laajentamisesta valtakunnalliseksi. Opetus- ja kulttuuriministerin mukaan tavoitteena on saada kaikki Suomen koulut mukaan toteuttamaan aktiivisempaa koulupäivää ja lisätä liikuntaa niin, että jokainen oppilas liikkuisi tunnin päivässä. Ministerin mukaan koululaisemme liikkuvat tällä hetkellä huolestuttavan vähän: viidesluokkalaisista vain 30 prosenttia liikkuu päivittäin riittävästi, yhdeksäsluokkalaisista ainoastaan kymmenes.

Likesin tutkimuksen mukaan nuorten liikuntamäärät ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana Liikkuva koulu -ohjelman ansiosta. Tutkimuksen mukaan oppilaat liikkuvat tunnin keskimäärin neljänä päivänä viikossa.

Näihin lukuihin verrattuna hankkeemme mukana tullut liikunnan lisääminen on onnistunut todella hienosti. Tarkasteltaessa muutamaa viimeistä kuukautta, luokkamme oppilaat liikkuvat keskimäärin tunnin päivässä 5,5 päivänä viikossa. Suurimmalla osalla oli vain muutamia päiviä kuukaudessa, jolloin liikuntaa ei tullut lainkaan.

Oppilaat ovat liikkuneet projektin aikana hienosti ja sama tahti jatkuu!

Luokanvalvoja Markus Määttä