sunnuntai 24. toukokuuta 2015

Kunto kasvaa!

Rukan koulun 7A-luokan liikkuen luokkaretkelle -projektia on takana noin puoli vuotta. Projektin alussa teimme kuntotestit ja samat testit uudelleen pari viikkoa sitten. Päällimmäisenä tuloksena on se, että jokaisen oppilaan kunto on parantunut projektin aikana. Kuntotestien lisäksi oppilaiden liikuntamäärät ovat lisääntyneet merkittävästi puolen vuoden aikana. Seuraavassa tutustutaan liikuntamääriin ja testituloksiin tarkemmin. Oppilaskohtaiset testitulokset ja liikuntamäärät näkyvissä kuvassa.

Liikuntamäärät
Tammikuun aikana oppilaat liikkuivat yhteensä 349 tuntia, helmikuussa 431, maaliskuussa 544 ja huhtikuussa 511 tuntia. Liikuntamäärät ovat lisääntyneet projektin aikana noin 50 %. Yksittäisten oppilaiden liikuntamäärien kohdalla muutokset ovat olleet vieläkin suurempia, suurimmat muutokset ovat tapahtuneet projektin alussa vähiten liikkuneiden kohdalla. Tuloksista voitaneen todeta, että projekti on saanut oppilaat liikkeelle ja ennenkaikkea liikunnallisesti hieman passiivisemmatkin nuoret liikkumaan.

Muutokset kunnossa
Puolen vuoden aikana oppilaiden kunnossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Koko luokan kuntotestikeskiarvoa tarkasteltaessa asteikolla 0 – 100 %, keskiarvo on parantunut 15 prosenttia. Jokainen oppilas paransi puolen vuoden aikana omaa kuntoaan, suurimmat parannukset kunnossa olivat yli 50 %. Puolet luokan oppilaista paransivat omaa kuntoaan yli 15 %. Kunnon osa-alueista suurimmat kehitykset ovat tapahtuneet liikkuvuuden, tasapainon, ketteryyden ja vatsalihasten osalla. Kymmenestä testistä vain kahdessa keskiarvotulokset eivät olleet parantuneet syksyyn verrattuna.Oppilaiden ajatuksia
”Kuntoni on parantunut ja olen siihen tyytyväinen”, ”Kuntoni on kasvanut talven aikana, se on nyt parempi”, ”Kuntoni on parantunut, mutta en ole vielä tyytyväinen”, ”Olen erittäin tyytyväinen, että kuntoni on parantunut”, ”Olen tyytyväinen, että kuntoni on kehittynyt syksystä, mutta haluan kehittää sitä ensi vuoteen lisää”. Oppilaat olivat tyytyväisiä talven aikana tapahtuneeseen kuntonsa kohenemiseen. On varmasti hienoa nähdä omalla kohdalla se, miten liikunnan lisääminen näkyy konkreettisesti omassa fyysisessä kunnossa. Kuntotestauksella päästään tällaisissa tilanteissa siihen, mikä on niiden tarkoituskin. Oppilaat saavat testien avulla tiedon omasta kunnostaan ja seuraavien testien jälkeen näkevät mahdolliset muutokset. Liikuntamäärien kontrollointi tuo testikokonaisuuteen mielenkiintoisen lisän ja konkretisoi liikunnan merkityksen kunnon kohenemisessa.

Projektin jatko
Projekti jatkuu yhdeksännen luokan kevääseen saakka. On hyvin mielenkiintoista nähdä miten liikkuminen toteutuu kesäloman aikana, jolloin kaikki liikkuminen on omalla ajalla tapahtuvaa. Uskon, että oppilaat ovat puolen vuoden aikana omaksuneet jo jonkin verran liikunnallista elämäntapaa ja sitä kautta liikuntaa tulee harrastettua myös kesällä. Projekti on kannustanut nuoria liikkumaan ja ensimmäinen puoli vuotta on viety hienosti läpi. Liikkuminen jatkuu!